Pages

Categories

SzukajUczniowie z Pogórskiej Woli uczcili „Dzień Żołnierzy Niezłomnych- Wyklętych”

Uczniowie z Pogórskiej Woli uczcili „Dzień Żołnierzy Niezłomnych- Wyklętych”

by
6 marca 2014
Najnowsze informacje
No Comment

28 lutego b.r., w przeddzień Narodowego „Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (Niezłomnych), ponad dwudziestoosobowa delegacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli tj. członkowie oraz uczniowie pragnący przystąpić do Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z dyrektorem szkoły R.Kiwior oraz opiekunami A.Przyszlak- Kubicz, A.Mikuś i pocztem sztandarowym wzięli udział w powiatowych uroczystościach, które rozpoczęły się od wykładów w auli PWSZ w Tarnowie. Pierwszy prelegent, p. dr Michał Wenklar z IPN w Krakowie mówił na temat tarnowskich „Wyklętych”, zaś p. dr Maria Żychowska przedstawiła zagadnienie represji komunistycznych w naszym regionie. Po wykładach młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku zaprezentowała niezwykle wzruszający montaż dotyczący losów bohaterów takich, jak generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”, rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna ps.„Inka”. Dalsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Ofiar Stalinizmu, gdzie najpierw odśpiewano hymn państwowy, następnie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe oraz modlitwa w intencji Żołnierzy Wyklętych prowadzona przez ks. prałata dr Piotra Gajdę. Po wspólnej modlitwie odbył się apel pamięci, po którym obecni na uroczystości składali kwiaty oraz zapalali znicze przed pomnikiem.

Udział w obchodach tego ważnego dla każdego Polaka święta był wielkim przeżyciem dla młodzieży, która w sposób szczególny zapamięta słowa, że: „tętno Polski bije w przestrzelonych sercach…”.


Dzię ZW

zień Ż6

Dzię ŻŻŻ W

dzień ŻW 3

Dzień Żołnierzy W

Dzień Zołnierzy Wyklętych