Pages

Categories

SzukajDziałania priorytetowe Policji

Działania priorytetowe Policji

by
25 sierpnia 2016
Najnowsze informacje, Policja Informuje
No Comment

Policja wprowadza w życie „działania priorytetowe”. Mają one na celu wskazanie jednego zagrożonego  miejsca na terenie obsługiwanym przez dzielnicowego, a następnie w okresie pół roku- podjęcie takich działań – by go wyeliminować. Biorąc pod uwagę zgłoszenia i wnioski mieszkańców Gminy Skrzyszów – dzielnicowi wskazali dwa takie zadania. Na terenie Skrzyszowa – rejon zbiornika retencyjnego oraz rejon lasów na terenie Ładnej i Pogórskiej Woli. 

W okresie od 01.08.2016 do 31.12.2016 podjęte zostaną działania mające na celu ograniczenie przestępstw i wykroczeń na tych terenach. Do działań zaangażowane zostaną także podmioty zewnętrze. Obok Policji reprezentowanej przez Posterunek Policji w Skrzyszowie i Komisariat Tarnów Centrum, do wspólnych patroli zaangażowani będą także:

– strażacy OSP

– Straż Graniczna

– Straż Leśna

– członkowie koła Łowieckiego DZIK

Działania mają na celu wyeliminowanie przypadków nielegalnej wycinki drzew w lasach, wydobyciu piasku i żwiru w rejonach leśnych, kłusownictwu a także niestosowaniu się do oznakowania w rejonach leśnych i w rejonie zbiornika wodnego. 

Do wspólnych akcji użyte zostaną pojazdy, sprzęt i wyposażenie jednostek biorących udział w tych działaniach. Działania zostaną przeprowadzone w różnych porach dnia i nocy. 

Kolejne działania będą tematem szerszej konsultacji z mieszkańcami, co pozwoli wytypować dodatkowe zagrożone rejony i podjąć czynności zmierzające do ich wyeliminowania.