Pages

Categories

SzukajOBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji znak: DLI.1.6620.51.2016.SG.5

by
6 lutego 2017
Ogłoszenia
No Comment

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.),
Minister Infrastruktury i Budownictwa
zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: DLI.1.6620.51.2016.SG.5, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: WI-IN/.747.1.22.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego”.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30, jak również z treścią decyzji – w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Skrzyszów.

>>>załącznik<<<