Pages

Categories

SzukajDziałania Priorytetowe Policji

Działania Priorytetowe Policji

by
18 kwietnia 2017
Najnowsze informacje, Policja Informuje
No Comment

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wnioski dotyczące ponownego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieprawidłowego korzystania z pojazdów silnikowych typu Cross i Quad – Posterunek Policji w Skrzyszowie, Komisariat Policji Tarnów Centrum oraz Straż Graniczna oddział w Tarnowie i Straż Leśna podjęły wspólne działania zmierzające do pozyskania informacji o osobach niestosujących się do przepisów regulujących wykorzystanie tych pojazdów, jak też i działań mających na celu wyeliminowanie przypadków niszczenia zasiewów przez kierujących tymi pojazdami, jak też i niszczenia szlaków leśnych na terenie naszej Gminy.

Pragnę przypomnieć, iż patrole te dokonują kontroli legalności wywożonego drzewa z lasów, materiałów sypkich – jakim jest piasek oraz legalność wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Pamiętać należy, iż Straż Graniczna i Leśna posiadają takie same uprawnienia do kontroli pojazdów i osób jak Policja. Mogą też , w uzasadnionych przypadkach wystawiać kary w postaci mandatów, za wykroczenia dotyczące szkodnictwa leśnego i niszczenia środowiska.


Jednocześnie prowadzone będą działania zmierzające do ustalenia tożsamości osób, które zaśmiecają tereny leśne.