Pages

Categories

Szukaj„Nakrętka mała, ale dużo zdziała” po raz trzeci.

„Nakrętka mała, ale dużo zdziała” po raz trzeci.

by
2 maja 2017
Najnowsze informacje
No Comment

Już po raz trzeci udało się zebrać ciężarówkę nakrętek w akcji organizowanej przez Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA na terenie Gminy Skrzyszów. Stowarzyszenie zbiera nakrętki od kilku lat pod wymownym tytułem „Nakrętka mała, ale dużo zdziała”. Zebrane nakrętki zostały załadowane przez wolontariuszy do samochodu, który przyjechał z firmy Ekopoldex prowadzącej recykling i odzysk odpadów plastikowych w Myślenicach. Załadunek miał miejsce – nieprzypadkowo – 20 kwietnia 2017r., tuż przed obchodzoną w kościele katolickim niedzielą Miłosierdzia Bożego. To jeden z przykładów charytatywnej działalności Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA, realizujący w praktyce dzieło miłosierdzia, niosąc realną pomoc dla osób niepełnosprawnych. Tym razem pomoc trafiła do poszkodowanej w wyniku wypadku młodej dziewczyny, poruszającej się na wózku inwalidzkim, z Pogórskiej Woli, która przechodzi intensywną rehabilitację. Członkinie Klubu oraz rzesza wolontariuszów wspierających akcję w ostatnim roku zebrała 1875 kg nakrętek – 1875 kg „nadziei” na lepsze jutro. Każdy kilogram nakrętek to ok. 500 sztuk, czyli łącznie prawie 1 mln szt. „dobrych uczynków”. Cieszymy się, że zbiórka nakrętek pod patronatem Klubu zatoczyła tak szerokie kręgi, bo to radość dająca nadzieję zarówno dla osób wspieranych jak i tych, którzy pomagają. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym członkiniom Klubu (obecnie Klub liczy 46 członkiń), osobom wspierającym, a także pracownikom gospodarczym Gminy Skrzyszów, działającym pod kierunkiem p. Jerzego Sysło za życzliwość i systematyczne gromadzenie dostarczanych worków nakrętek, p. Leszkowi Wawrzonowi – radnemu sołectwa Skrzyszów, za pomoc w załadunku i ważeniu worków oraz wszystkim osobom udostępniającym punkty zbiórki. Przypominamy, że nakrętki można wrzucać do oznakowanych pojemników we wszystkich szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, aptekach, urzędzie gminy na terenie Gminy Skrzyszów. Zbiórka nakrętek jest kontynuowana. Na najbliższym posiedzeniu zarząd stowarzyszenia zdecyduje dla kogo zostanie przeznaczona pomoc z obecnie trwającej zbiórki.

                                                                                                                                                       Jolanta Furtak