Pages

Categories

SzukajBezpłatne spotkania informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt. możliwości eksportu do Kazachstanu

Bezpłatne spotkania informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt. możliwości eksportu do Kazachstanu

by
22 czerwca 2017
Aktuaności Przedsiębiorcy
No Comment

unia europejska

 

Szanowni Państwo,

                Uprzejmie informuję, że Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego organizuje w miesiącu czerwcu bezpłatne spotkania informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nt. możliwości eksportu do Kazachstanu. Spotkania skierowane są także do małopolskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i nawiązaniem relacji biznesowych z tym perspektywicznym gospodarczo państwem. Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja by osoby odpowiedzialne za wsparcie przedsiębiorczości w gminie mogły uzupełnić swoją wiedzę w przedmiotowym temacie.

                Spotkania poprowadzą uznani specjaliści i praktycy, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Poruszą m.in. kwestie: kultury biznesowej, informacji o gospodarce, warunkach zawierania umów, etc. Przybliżą także historię, obyczaje, czy też prawo podatkowe. Spotkania zaplanowano w poniższych terminach oraz miejscach:

– 27.06. Nowy Sącz (Hotel Beskid, ul. Limanowskiego 1)
– 28.06. Kraków (Hotel Conrad, ul. Conrada 29)
– 29.06. Wadowice (Hotel Badura, ul. Wenecja 4)

                Zaprezentowanie nowych kierunków eksportowych ma na celu zachęcenie małopolskich przedsiębiorców do rozpoczęcia eksportu w nowych perspektywicznych kierunkach, co może skutkować nowymi kontraktami i sukcesami biznesowymi. Efektem będzie także rozwój firm i wzrost ich znaczenia w polskiej oraz małopolskiej ofercie eksportowej. Spotkania poprzedzać będą udział Małopolski w Expo w Astanie (Kazachstan), w którym będziemy brać udział na początku września br. Więcej informacji nt. spotkań oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: http://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/spotkania-informacyjne-jak-eksportowa-do-kazachstanuijij

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie i rozpropagowanie tej wiadomości wszystkim potencjalnie zainteresowanym pracownikom, przedsiębiorcom, ale także izbom gospodarczym, lokalnym grupom działania i instytucjom otoczenia biznesu. Więcej informacji nt. spotkań informacyjnych udziela Pani Marta Wagner, organizacja@sunmore.pl tel. 666 899 764. Spotkania organizowane są w ramach realizacji projektów „Power up your Business in Małopolska” oraz „Business in Małopolska – Support and development for your company.

Serdecznie zachęcam do udziału.

 

Dominik Franczak

Główny specjalista ds. eksportu i obsługi inwestora │Exporters and investors assistance specialist

Departament Obsługi Inwestora i Eksportera │Investment and Trade Support Department

Tel: +48 12 620 91 48

www.businessinmalopolska.pl

W związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹ (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) informujemy, że:

1)     administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla RPO WM na lata 2014 – 2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków;

2)      administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży  3/5, 00-507 Warszawa;

3)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM);

4)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie;

5)     przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.