Pages

Categories

SzukajNABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WYCOFANY!

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WYCOFANY!

by
5 września 2017
Najnowsze informacje
No Comment

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA informuje, iż nabór wniosków:

* nr 5 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
 * nr 6 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej

ZOSTAJE WYCOFANY do czasu dostosowania Procedury oceny i wyboru operacji (…) do znowelizowanej  ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. O nowym terminie naborów poinformujemy w najszybszym możliwym czasie. Za utrudnienia przepraszamy.