Pages

Categories

Szukaj

Zakup elektryzatorów

Zakup elektryzatorów

by
5 września 2017
Najnowsze informacje
No Comment

W ramach przeciwdziałania szkodom w uprawach rolnych powstałych w wyniku działania dzikiej zwierzyny Urząd Gminy w Skrzyszowie zakupił i przekazał dziewięć elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) dla Koła Łowieckiego Dzik. Elektryzatory będą udostępniane mieszkańcom przez koło Łowieckie Dzik w Tarnowie, celem zabezpieczenia upraw przed szkodliwymi działaniami zwierząt na  terenie Gminy Skrzyszów w obrębie działalności koła Łowieckiego „Dzik”. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Kołem Łowieckim Dzik – dane kontaktowe na stronie internetowej.