Pages

Categories

Szukaj

by
12 września 2017
Ostrzeżenia Meteo
No Comment

Ostrzeżenie hydrologiczne

Nazwa biura Biuro prognoz hydrologicznych BPH O/Kraków IMGW-PIB
Zjawisko/stopień zagrożenia Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/ 2
Obszar województwo małopolskie: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy 
Ważność (cz. urz.) od godz. 09:04 dnia 12.09.2017 do godz. 06:00 dnia 13.09.2017
Przebieg W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz mniejszych ciekach na terenie województwa), Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk Karolina Wolanin
Godzina i data wydania godz. 09:04 dnia 12.09.2017