Pages

Categories

SzukajPrzedłużamy konkurs na hasło promujące Gminę Skrzyszów

Przedłużamy konkurs na hasło promujące Gminę Skrzyszów

by
2 października 2017
Najnowsze informacje
No Comment

W celu zwiększenia możliwości wyboru odpowiedniego hasła promującego, organizator na wniosek komisji oceniającej, postanowił wydłużyć termin składania propozycji haseł do końca 2017 roku oraz dopuścić do konkursu osoby zamieszkujące poza terenem naszej gminy. Poniżej przedstawiamy aneks do Regulaminu konkursu na hasło promujące Gminę Skrzyszów.

ANEKS

z dnia 29 września 2017 r.

 do REGULAMINU KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ SKRZYSZÓW.

  • §1.

W REGULAMINIE KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ SKRZYSZÓW wprowadza się następujące zmiany:

  • §3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły 14 lat (za zgodą rodziców, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu).

  • §4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin dostarczenia prac mija dnia 31.12.2017 o godz.12.00.”

  • §7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 stycznia 2018 r.

  • §2.

Pozostałe paragrafy regulaminu nie ulegają zmianie.

  • §3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 r.    

konkurs-na-hasło-załącznik-formularz (1)

plakat promujący gminę2