Pages

Categories

SzukajNowa odsłona oferty inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej

Nowa odsłona oferty inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej

by
13 października 2017
Najnowsze informacje
No Comment

Promocja terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Tarnowskiej zyskała nowy wymiar. Dzięki współpracy Urzędu Miasta Tarnowa z 10 partnerami, reprezentującymi gminy stowarzyszone
w Aglomeracji Tarnowskiej oraz w ramach realizacji projektu unijnego „Business Boost for Małopolska” powstał portal internetowy, który integruje ofertę 750 ha gruntów inwestycyjnych.

Poszukiwanie aktywnych inwestorów ma już nową odsłonę i ciekawą wizualnie wizytówkę. Rozsiane dotychczas informacje o gruntach inwestycyjnych można znaleźć od października pod jednym adresem: www.investintarnow.pl. Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, jako koordynator współpracy w aglomeracji, zebrał pełną ofertę nieruchomości i w ujednolicony, a także przyjazny sposób zaprezentował ją na stronie internetowej, która została zrealizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Oprócz oferty gruntów miejskich oraz gminnych na portalu można zapoznać się także z dostępnymi ulgami i ułatwieniami dla inwestorów, ofertą kształcenia zawodowego i technicznego w Subregionie Tarnowskim, a także najnowszymi informacjami gospodarczymi z Regionu.

Portal został ukończony kilkanaście dni temu, ale prace związane z poprawą dostępności najważniejszych informacji będą postępować i rozwijać się wraz z pozyskiwaniem nowych informacji o możliwościach inwestowania. Jednym z założeń powstania portalu było podkreślenie atrakcyjności biznesowej oraz inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej. To także szansa dla gmin na pozyskanie inwestorów, dzięki wspólnym działaniom i intensyfikacji promocji.

W ramach realizacji projektu „Business Boost for Małopolska” przygotowano również materiał wideo prezentujący miasto, partnerów w Aglomeracji, największe firmy, a także sam portal www.investintarnow.pl. Materiał będzie dodatkowo wykorzystywany podczas targów krajowych
i zagranicznych w ramach realizacji projektu „Business Boost for Małopolska”. Z filmem promującym projekt można zapoznać się: TUTAJ

unia europejska

Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, realizuje projekt „Business Boost for Małopolska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Wartość projektu: 2 493 652,19 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 119 604,36 zł

image description