Pages

Categories

SzukajProtokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

by
13 listopada 2017
Najnowsze informacje
No Comment

W okresie od 23.10.2017 r. do 10.11.2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat „Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok”.