Pages

Categories

SzukajObwieszcznie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji DLI. 1.6620.15.2017.AN.23 dotyczącej Gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń

Obwieszcznie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji DLI. 1.6620.15.2017.AN.23 dotyczącej Gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń

by
12 grudnia 2017
Ogłoszenia
No Comment

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.),

Minister Infrastruktury i Budownictwa

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 30 listopada 2017 r., znak: DLI. 1.6620.15.2017.AN.23, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (odcinek Pogórska Wola – Opatowiec)” na terenie województwa małopolskiego.

Obwieszczenie12.12