Pages

Categories

SzukajZAWIADOMIENIE W SPRAWIE LASÓW

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE LASÓW

by
14 grudnia 2017
Ogłoszenia
No Comment

Urząd Gminy Skrzyszów informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku na terenie miejscowości Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd zaczną obowiązywać uproszczone plany urządzenia lasów będących własnością osób fizycznych, opracowane przez Starostę Tarnowskiego. Od tej daty, do dnia 31 grudnia 2027 r. wszyscy właściciele lasów są zobowiązani prowadzić gospodarkę leśną, w tym wycinkę drzew, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zatwierdzonych planach. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z planami oraz otrzymać z nich wyciągi w postaci skróconego opisu taksacyjnego i ustalonych zadań gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.