Pages

Categories

Szukaj

Informacja

Informacja

by
3 stycznia 2018
Gospodarka komunalna
No Comment

Od 1 stycznia 2018r. w Gminie Skrzyszów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiadać będzie firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85. Firma ta obsługiwać będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W związku z tym w najbliższym czasie pracownicy tej firmy będą rozwozić harmonogramy odbioru odpadów od stycznia do czerwca 2018r. Harmonogram odbioru odpadów będzie taki sam dla całej miejscowości, a odbiór odbywał się będzie w cyklu co dwa tygodnie odpady zmieszane i biodegradowalne oraz w cyklu co cztery tygodnie odpady segregowane.

Bez tytułu