Pages

Categories

SzukajZawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrzyszów

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrzyszów

by
8 stycznia 2018
Gospodarka komunalna, Najnowsze informacje
No Comment

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 lutego 2018 r. stawki opłat będą wynosiły:

STAWKI ODPADY

Zmiana stawki opłaty nie spowoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wcześniej deklaracjach.
Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W roku 2017r. zostały ogłoszone dwa przetargi i w obydwu przypadkach złożona została tylko jedna oferta przez firmę FBSerwis Karpatia na kwotę o prawie 100% wyższą niż dotychczas. Podjęto również próbę zawarcia porozumienia z miastem Tarnów, ale Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że porozumienie takie nie ma mocy prawnej i nie może być realizowane.
Na wzrost cen ma również wpływ rosnąca ilość odpadów o prawie 45% od początku funkcjonowania systemu do chwili obecnej, jak również wzrost opłat za utylizację opadów z 250 zł/tonę do 320 zł/tonę.

WYKRES

Przypominamy, że od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, czyli od prawie 5 lat, mieszkańcy Gminy Skrzyszów jako jedni z nielicznych w Powiecie Tarnowskim, za śmieci płacili stałą i niezmienną stawkę.