Pages

Categories

SzukajNowy sprzęt dla Jednostek OSP z terenu Gminy Skrzyszów

Nowy sprzęt dla Jednostek OSP z terenu Gminy Skrzyszów

by
11 stycznia 2018
Najnowsze informacje
No Comment

 

W związku z realizacja zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zakupiono i przekazano dla OSP z terenu Gminy Skrzyszów:
1. Torby ratownicze PSP R1 – 5 szt. za kwotę brutto 29 970,00 zł z czego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 27 830,14 zł, tj. 92,86% kosztów zadania oraz ze środków własnych w kwocie 2 139,86 zł. Zakupiony sprzęt przekazano 5 Ochotniczym Strażom Pożarnym jako doposażenie sprzętu niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
2. Defibrylator – 2 szt. za kwotę brutto 13 996,80 zł, z czego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 13 996,80 zł, tj. 100,00% kosztów zadania. Zakupiony sprzęt przekazano 2 Ochotniczym Strażom Pożarnym (OSP Skrzyszów i OSP Pogórska Wola – droga krajowa 94) jako doposażenie sprzętu niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
Zakupiony sprzęt „współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” i pozwoli on na zmniejszenie zagrożenia utraty życia bądź zdrowia i ewentualne użycie toreb PSP R1 i AED podczas akcji ratowniczych i wypadków drogowych na terenie gminy Skrzyszów, jak również na polepszenie ochrony zdrowia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

MS