Pages

Categories

SzukajRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 roku

by
9 lutego 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

1) turystyki i krajoznawstwa,

2) ekologii i ochrony zagrożonych zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5) ochrony i promocji zdrowia,

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

>>BIP<<