Pages

Categories

Szukaj

NIE WYPALAJMY TRAW!!!

NIE WYPALAJMY TRAW!!!

by
12 kwietnia 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Polskie prawo zabrania wypalania trawy. Jest to proceder szkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego. Wysoka temperatura powstająca podczas wypalania trawy powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby a wtedy białko, budulec roślin i zwierząt ulega zniszczeniu. Wśród rolników panuje od pokoleń przekonanie, że wypalanie traw powoduje szybszy odrost młodej trawy. Jest to błędne rozumowanie, ponieważ wypalanie trawy powoduje poważne szkody ekologiczne i gospodarcze takie jak choćby ryzyko spalenia się lasów i zabudowań, w czasie wypalania giną najwartościowsze, szlachetne gatunki traw a pozostają chwasty. Giną zimujące na miedzach w suchych łodygach roślin pszczoły samotnice, które zapylają uprawy rolnicze i ogrodnicze, ginie wiele gatunków zwierząt, w tym wiele chronionych.
Pożary także wyjaławiają glebę i powodują powstawanie szkodliwych dymów zawierających różnorodne substancje nawet rakotwórcze.
                                                                           NIE WYPALAJMY TRAW !!!