Pages

Categories

Szukaj



Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej o naborze uczestników na wyjazd studyjny do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy)

Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej o naborze uczestników na wyjazd studyjny do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy)

by
17 maja 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza Do udziału w wyjeździe małopolskich rolników do 35 roku życia właścicieli gospodarstw rolnych lub członków ich rodzin pracujących w gospodarstwie, którzy prowadzą działalność w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego lub MLO lub zamierzają zajmować się rolnictwem i rozwijać swoją działalność w zakresie drobnego przetwórstwa i sprzedaży własnych produktów na lokalnym rynku.

czytaj więcej…..

Więcej informacji uzyskać można u Pani Barbary Czapla Małopolska Izba Rolnicza Biuro w Tarnowie ul. Giełdowa 9

33-100 Tarnów

tel./fax 14 621 00 64