Pages

Categories

SzukajMAMY DOFINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI w POGÓRSKIEJ WOLI przysiółek WIELKIE POLE

MAMY DOFINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI w POGÓRSKIEJ WOLI przysiółek WIELKIE POLE

by
8 czerwca 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Gmina Skrzyszów podpisała umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  do przepompowni  i  drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – Przysiółek Wielkie Pole.  Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 12 094 123 zł, a pozyskane przez gminę dofinansowanie z Unii Europejskiej to  5 823 554 zł. Zadanie, które będzie realizowane w ramach działania 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, ma być wykonane do końca 2020 roku.