Pages

Categories

SzukajRekrutacja na dotacje na otworzenie przedsiębiorstwa – 11 – 22 czerwca 2018r.

Rekrutacja na dotacje na otworzenie przedsiębiorstwa – 11 – 22 czerwca 2018r.

by
12 czerwca 2018
Najnowsze informacje
No Comment

kk

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
ZAPRASZAMY W DNIACH 11 – 22 czerwca 2018 r.

Spółdzielnia Socjalna Serwis

zaprasza osoby chętne do otrzymania wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie: 

„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 11.06.2018 r. – 22.06.2018 r. w godzinach 9.00-15.00
w Biurach Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów – II piętro.

ZAPRASZAMY OSOBY :
•bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
•zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
•w wieku od 15 do 29 lat.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do osób pozostających bez zatrudnienia, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Osoby ubiegające się o dotację powinny posiadać odpowiednie predyspozycje, tj. wykazywać się takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Aneta Gacek
Agnieszka Osika
Paulina Witek
Tel. 535 191 921
Tel. 574 084 886

e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, a.osika@spoldzielniaserwis.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl         

www.aktywizacjatarnow.pl

qq