Pages

Categories

Szukaj

XV Marsz Trzeźwości

XV Marsz Trzeźwości

by
8 sierpnia 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Ponad dwustu uczestników z terenu powiatu tarnowskiego 4 sierpnia przeszło trasę z kościoła bł. Karoliny w Tarnowie do kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika w Skrzyszowie modląc się w intencji trzeźwości Narodu Polskiego. Był to XV Marsz Trzeźwości pod patronatem Biskupa Tarnowskiego i Wójta Gminy Skrzyszów. Należy podkreślić, że na przestrzeni piętnastu lat obecny Marsz Trzeźwości był najliczniej reprezentowany. Z roku na rok przybywało pielgrzymów, natomiast w obecnym Marszu brała udział najliczniejsza ilość osób. Opiekę duchową nad Marszem sprawowało pięciu kapłanów, Ks. Prałat Zbigniew Guzy, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Krzysztof Wożniak, ks. Paweł Knap, ks. Sławomir Sosnowski oraz ks. Bartłomiej Wilkosz. Treść modlitw w intencji trzeźwości opracował Kazimierz Wróblewski natomiast za sprawy organizacyjne Marszu odpowiedzialny był Eugeniusz Dąbrowski. Marsz Trzeźwości wyruszył z Tarnowa o 17.30 i dotarł do Skrzyszowa na godzinę 20.00, gdzie wszystkich powitał miejscowy proboszcz Ks. Zdzisław Gniewek.
Po zakończeniu Adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy skorzystali z poczęstunku, po czym zostali odwiezieni autokarami do Tarnowa.