Pages

Categories

SzukajWspółpraca partnerska między Gminą Skrzyszów a Gminami Voronovica i Luka Meleshyska w Ukrainie – podpisana

Współpraca partnerska między Gminą Skrzyszów a Gminami Voronovica i Luka Meleshyska w Ukrainie – podpisana

by
12 września 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Wójt Gminy Skrzyszów oraz Burmistrzowie Gmin Voronovica i Luka Meleshyska z Ukrainy, podczas dożynek podpisali deklarację o współpracy. W myśl idei wspólnej Europy, współpraca będzie dotyczyła takich dziedzin jak: gospodarka, kultura i oświata, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i opieka społeczna, turystyka, sport i rekreacja, ochrona zabytków, administracja lokalna. Współpraca będzie polegała na wymianie poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami gmin, na wzajemnym poznawaniu się społeczeństw oraz nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z zainteresowanymi podmiotami, tj. firmami, organizacjami, instytucjami działającymi na poszczególnych terenach.