Pages

Categories

Szukaj„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”

Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 127 019,27zł na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców w wieku 25-74 lata.
Powyższy projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
W ramach projektu planujemy zorganizować 19 szkoleń dla 228 mieszkańców Gminy Skrzyszów. Istnieje możliwość udziału w tylko jednym z poniższych tematów szkolenia:
– „Rodzic w Internecie”,
– „Mój biznes w sieci”,
– „Moje finanse i transakcje w sieci”,
– „Działam w sieciach społecznościowych”,
– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
– „Rolnik w sieci”,
– „Kultura w sieci”.
Każdy moduł szkoleniowy składał będzie się z 16 godzin zajęć dydaktycznych.
Za środki pozyskane w ramach projektu zostanie zakupionych 36 laptopów, które po realizacji wszystkich zaplanowanych szkoleń będą przekazane do szkół. Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie rozpoczyna się w dniu 15 października 2018 r. aż do wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji o projekcie uzyskać można w Urzędzie Gminy Skrzyszów, pok. nr 17 lub 18.