Pages

Categories

SzukajNabór na stanowisko instruktora

Nabór na stanowisko instruktora

by
8 października 2018
e-Xtra Kompetentni, Nabór instruktorów
No Comment

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że w związku z przystąpieniem do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora. Szczegóły oferty dostępne pod linkiem.
Załączniki do pobrania:

  1. Formularz oferty,
  2. Załącznik Nr 1 – oświadczenie o posiadanych kompetencjach,
  3. Załącznik Nr 2 – do Deklaracji przystąpienia do projektu – Oświadczenie o zapoznaniu się z
    obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz Personelu Projektu Beneficjenta,
  4. Załącznik Nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku,
  5. Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
  6. Załącznik Nr 5 – Scenariusze zajęć opracowane przez FRDL MISTiA oraz SEP Meritum.