Pages

Categories

Szukaj

Dzień Seniora

Dzień Seniora

by
11 października 2018
Najnowsze informacje
No Comment

8 października 2018 r. Seniorzy działającego w Gminie Skrzyszów od trzech lat Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, „Pogodnego Klubiku” świętowali swój dzień.
Hucznie obchodzone Święto Seniora to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu. Była to dobra okazja do podsumowania wszystkich inicjatyw, akcji, wyjazdów i przedsięwzięć. Był czas na wspomnienia wyświetlane na dużym ekranie, czas na podziękowania i refleksje. Podczas uroczystości popłynęło wiele ciepłych słów pod adresem seniorów od Wójta Gminy Skrzyszów – Pana Marcina Kiwiora, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Marii Kowalskiej, Prezesa Stowarzyszenia Mój Szynwałd – p. Bartłomieja Mąciora oraz osób prowadzących Ośrodek. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień i upominków. Seniorzy także docenili i wyrazili swoje uznanie dla wszystkich, którzy chociażby w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego, aby Pogodny Klubik mógł funkcjonować w takiej formie, w jakiej ma to obecnie miejsce, co więcej mógł się rozwijać i promować swoją działalność.
Warto dodać, że obchody Dnia Seniora odbyły się w nowo wyremontowanej siedzibie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 i środków z budżetu Gminy Skrzyszów, odrestaurowano kuchnię i wyposażono ją w nowe meble oraz w niezbędne sprzęty. Natomiast w sali przeznaczonej na spotkania odnowiono wnętrze, zainstalowano projektor, ekran, zamontowano telewizor, zakupiono komody, wymieniono drzwi.
Wspaniała atmosfera, pełna życzliwości i wzajemnego szacunku, radość, umiejętność doceniania tego, co niesie życie i chęć niesienia wzajemnej pomocy to to, co sprawia, że kto raz przekroczy próg Pogodnego Klubiku, chce pozostać na dłużej.

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klubu samopomocy” jest współfinansowane z budżetu Gminy Skrzyszów oraz dofinansowane ze środków otrzymanych od wojewody Małopolskiego.