Pages

Categories

Szukaj„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

by
18 października 2018
Informacje dla bezrobotnych, Najnowsze informacje
No Comment

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
ZAPRASZAMY W DNIACH 05 – 09 listopada 2018 r.


Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Płatne staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięcy)
 • Płatne szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/czki Projektu
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami
 • Bezpłatne przeszkolenie Stażysty/ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
 • w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w dniach 05-09.11.2018 w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Aneta Gacek
Paulina Witek
Katarzyna Kornaus
Tel. 535 191 921
Tel. 574 084 886

e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl, k.kornaus@spoldzielniaseriws.pl
www.aktywizacjatarnow.pl