Pages

Categories

SzukajRuszyła III edycja projektu „Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego”

Ruszyła III edycja projektu „Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego”

by
18 października 2018
Informacje dla bezrobotnych, Najnowsze informacje
No Comment

Zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w Projekcie „Aktywizacja kobiet subregionu tarnowskiego” i skorzystania z:

  • Pomocy w określeniu ścieżki zawodowej w ramach zajęć indywidualnych
  • Warsztatów aktywizacji zawodowej „SPADOCHRON”
  • Pomocy w podniesieniu kwalifikacji w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych
  • Możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w postaci dofinansowania 4 miesięcznych staży zawodowych o wysokości stypendium stażowego 1017,36 zł netto
  • Możliwości skorzystania z dodatku relokacyjnego w wysokości 5000 zł
  • Zwrot kosztów dojazdów i opieki nad osobą zależną w trakcie zajęć
  • Możliwości sfinansowania szkoleń

Projekt „Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego” jest skierowany do kobiet pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia z powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego lub m. Tarnów.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w rejonie powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego oraz m. Tarnów, od 01.06.2018 do 31.12.2019.Kwota dofinansowania: 808 558, 50 zł.
Więcej informacji na stronie www.kobietydopracy.pl, gdzie znajduje się regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne.

Biuro projektu „Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego”
Tarnów ul. Kościuszki 37A
Tel. 793 043 897