Pages

Categories

Szukaj



Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

by
27 listopada 2018
e-Xtra Kompetentni, Zapytania ofertowe
No Comment

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektorem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

AWM Technology
ul. Sadowa 5
32-340 Wolbrom

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty