Pages

Categories

SzukajSpołeczna sieć ratunkowa Krajowego Sztabu Ratownictwa

Społeczna sieć ratunkowa Krajowego Sztabu Ratownictwa

by
4 grudnia 2018
Najnowsze informacje
No Comment

Szanowni Państwo,
Sieci Życia® jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.
Z sieci naszej można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.). Z przycisku Sieci Życia® w telefonie korzysta się bezpłatnie. Nasze działania utrzymujemy ze składek członkowskich, wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez użytkowników sieci.
Przez rok oferujemy osobom starszym i niesamodzielnym z Państwa terenu możliwość korzystania z naszej sieci bez konieczności opłacania dobrowolnych składek członkowskich, chyba, że zechcecie Państwo wesprzeć jakąś kwotą działania naszej społecznej organizacji, co oczywiście będzie dla nas bardzo pomocne.
Osoby korzystające przez rok ze zwolnienia ze składek członkowskich, nie są zobowiązane do dalszego korzystania z Sieci Życia po upływie tego okresu. Obowiązuje u nas zasada, że z korzystania z naszych działań można w każdej chwili zrezygnować. Po roku osoby takie mogą, albo zrezygnować, albo zadeklarować jakąś dowolną kwotę składek, albo skorzystać z dalszego zwolnienia od opłacania składek członkowskich.
Kontakt:
tel. 42 6370474
www.ratownictwo.org
sztab@ratownictwo.org