Pages

Categories

SzukajPierwsze spotkania szkoleniowe w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”

Pierwsze spotkania szkoleniowe w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”

W grudniu 2018 roku rozpoczęły się pierwsze spotkania szkoleniowe w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”, który jest realizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. W szkoleniach wzięło udział 72 osoby, które są mieszkańcami Gminy Skrzyszów w wieku 25 – 74 lata. Każdy uczestnik szkolenia samodzielnie pracował na laptopie 2w1, który został zakupiony w ramach projektu a także otrzymał niezbędne materiały dydaktyczne tj. teczka z gumką, zeszyt, długopis i pendrive 16GB oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Zajęcia obejmowały moduły: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci”. Już dziś zachęcamy pozostałych mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie, a nie zgłosili się jeszcze do kontaktu z Urzędem Gminy Skrzyszów, pok. nr 17 lub 18. Szkolenia odbywać się będą od lutego, w systemie 4 dni po 4 godziny lub 2 dni po 8 godzin. Zajęcia prowadzone są w małych 12 osobowych grupach.