Pages

Categories

SzukajNowy wóz strażacki w OSP KSRG Pogórska Wola

Nowy wóz strażacki w OSP KSRG Pogórska Wola

by
10 stycznia 2019
Najnowsze informacje
No Comment

W piątek 28 grudnia Druhowie z jednostki OSP KSRG Pogórska Wola odebrali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FL. W kabinie wozu mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, falę świetlną a także zestaw do łączności radiowej. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 2500 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4×4, silnik o mocy 280 KM umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Ponadto, jest on także przyjazny dla środowiska, gdyż silnik spełnia bardzo wysokie normy EURO 6. Wóz strażacki jest w wersji premium, gdzie wszystkie schowki na niezbędny sprzęt są wysuwane i obrotowe, co usprawnia udzielanie pomocy w czasie akcji ratowniczej.
Nowy wóz bojowy to ogromne koszty rzędu 809 709,00 zł. Kwotę tą Druhowie przy współpracy Urzędu Gminy w Skrzyszowie pozyskali z następujących źródeł:

  • 400 000,00 w formie pożyczki zaciągniętej przez Gminę Skrzyszów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • 200 000,00 w formie dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • 61 904,00 w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 59 709,00 dofinansowanie ze środków własnych z budżetu Gminy Skrzyszów,
  • 38 096,00 w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • 19 000,00 w formie darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM,
  • 6 000,00 – środki własne OSP KSRG Pogórska Wola,
  • 5 000,00 – w formie dotacji ze środków powiatu tarnowskiego.

Dodatkowo Druhom ze środków funduszu sołeckiego na rok 2019 zostaną sfinansowane w kwocie 29 895,70 zł ubrania specjalne i osobiste, które wpływają na bezpieczeństwo strażaków oraz armatura wodna, która zwiększa możliwości gaśnicze podczas akcji.