Pages

Categories

SzukajWarsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Skrzyszów

Warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Skrzyszów

by
17 stycznia 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień zaprasza mieszkańców Gminy Skrzyszów do wzięcia udziału w warsztatach komputerowych, które będą prowadzone w każdej miejscowości od lutego do kwietnia 2019 r. W programie przewidziano m.in. zakładanie własnego adresu mailowego, obsługa skrzynki e-mailowej, wyszukiwanie informacji w sieci, rozmowy przez Internet za pośrednictwem dostępnych programów i aplikacji, przeprowadzenie zakupów w Internecie, korzystanie z portali społecznościowych, załatwianie spraw urzędowych przez Internet, rozrywka dostępna w Internecie, ochrona komputera oraz danych użytkownika a dla zaawansowanych użytkowników np. Word, Excel. Zajęcia w 5 grupach po 10 osób. Każda grupa weźmie udział w 22 godzinach zajęć.
Potrzebne zaplecze: sale komputerowe z dostępem do Internetu, do 10 osób w każdej grupie, 22 godziny dla każdej grupy. 110 godzin wartości 6 380 zł wraz z zakupem książek dla 50 uczestników warsztatów o wartości 2000 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego seniorów oraz ogółu mieszkańców z obszaru LGD ZPT” mająca na celu rozwój oferty zajęć i aktywnych form spędzania czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców z terenu gmin: Skrzyszów, Lisia Góra, Żabno, Wierzchosławice oraz Wietrzychowice zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.