Pages

Categories

SzukajKolejne spotkania szkoleniowe w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”

Kolejne spotkania szkoleniowe w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”

Kolejni mieszkańcy zakończyli szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”, który jest realizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn.
„e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. W miesiącu styczniu w zajęciach uczestniczyło 36 osób, które są mieszkańcami Gminy Skrzyszów w wieku 25 – 74 lata. Zajęcia zorganizowane były w zakresie 2 modułów: jedna grupa „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz dwie grupy „Działam w sieciach społecznościowych”. Już dziś zachęcamy pozostałych mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie, a nie zgłosili się jeszcze do kontaktu z Urzędem Gminy Skrzyszów, pok. nr 17 lub 18. Szkolenia odbywać się będą od marca w systemie 4 dni po 4 godziny lub 2 dni po 8 godzin. Zajęcia prowadzone są w małych 12 osobowych grupach.