Pages

Categories

SzukajCO ZAPLANOWANO W BUDŻECIE GMINNYM NA 2019 ROK

CO ZAPLANOWANO W BUDŻECIE GMINNYM NA 2019 ROK

by
5 lutego 2019
Najnowsze informacje
No Comment

W uchwalonym przez Radę Gminy Skrzyszów budżecie na 2019 rok zaplanowano, że do kasy gminnej wpłynie ponad 57 mln 324 tys. a wydatki ustalono na poziomie ponad 66 mln 667 tys. Deficyt wynikający z realizacji inwestycji z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, zostanie pokryty z kredytów i pożyczek, w tym głównie na wyprzedzające finansowanie inwestycji unijnych.
Dochód gminy składa się przede wszystkim z subwencji, pozyskanych źródeł zewnętrznych i podatków. Podatki w naszej gminie stanowią ok. 27 % wszystkich dochodów. Najważniejsze wydatki dla rozwoju gminy stanowią inwestycje. W tym roku na inwestycje zaplanowano ponad 17,5 mln z czego aż 11,6 mln przeznaczone zostanie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Pogórskiej Woli, na co mieszkańcy długo czekali i co ma ogromny wpływ na ekologię i poprawę jakości życia. Drugą ważną inwestycją jest dokończenie budowy sieci wodociągowej w Świniogórze, na co przeznaczymy prawie 800 tys. Obydwa te przedsięwzięcia niosą za sobą ryzyko napotkania rozmaitych problemów przez wykonawców, ale pozostajemy w nadziei, że nic nie przeszkodzi w realizacji inwestycji zgodnie z planem. Dobrą zasadą przy tworzeniu naszego budżetu jest to, że w każdym sołectwie chcemy poprawić warunki życia jednakowo, toteż w Skrzyszowie, Ładnej, Szynwałdzie i Łękawicy zaplanowano „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. Na ten cel udało się pozyskać prawie 1,6mln złotych ze środków unijnych. Niemal 1 mln 150 tys. przeznaczymy na budowę i remonty dróg publicznych, co poprawi bezpieczeństwo w całej naszej gminie. Największą część budżetu, stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. W tym roku będzie to 22 mln 387 tys., co stanowi ponad 33,5% wydatków ogółem, podczas gdy inwestycje to 26 % wydatków ogółem. Jednym z większych wydatków jest również pomoc rodzinom – 13 mln 679 tys. zł.
Oceniając ogólnie tegoroczny budżet gminy wójt Marcin Kiwior powiedział – Zawsze podkreślam, że jest to kompilacja oczekiwań, nadziei i słowo klucz w tym przypadku czyli możliwości. A te oczywiście są różne. Cieszę się, że w przypadku naszej gminy mamy prawo o naszym budżecie powiedzieć, że jest ambitny i prorozwojowy.