Pages

Categories

Szukaj„Ponowny start w aktywność zawodową”

„Ponowny start w aktywność zawodową”

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: „Ponowny start w aktywność zawodową”, II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019 r. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów.
ZAPRASZAMY OSOBY :

 • bierne zawodowo
 • bezrobotne
 • w wieku powyżej 30 lat.
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • staże zawodowe ze stypendium stażowym
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu
 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo zawodowe
 • coaching zawodowy
 • wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty

Kontakt
Biuro Projektów:
Spółdzielnia Socjalna Serwis
ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, (I piętro), 33-100 Tarnów
tel.: 535-191-921
e-mail:
m.mika@spoldzielniaserwis.pl
a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
p.witek@spoldzielniaserwis.pl
www.ponownystart.pl