Pages

Categories

SzukajBędzie się działo – środki dla NGO

Będzie się działo – środki dla NGO

by
8 lutego 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Społecznicy, działacze, trenerzy, ludzie od lat związani z pracą na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych otrzymali w tym roku z budżetu gminy Skrzyszów prawie 400 tys. złotych do dyspozycji. Ponad 230 tys. zł trafiło do 5 klubów sportowych. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem klubów do udziału w zawodach, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, strojów , utrzymanie obiektów, opłaty statutowe i delegacje sędziowskie. Warto dodać, że z roku na rok powstają w gminie dodatkowe sekcje. W chwili obecnej wszystkie kluby sportowe oferują zajęcia z piłki nożnej, dodatkowo LUKS Skrzyszów oferuje zajęcia z piłki ręcznej i tenisa stołowego, a LKS Szynwałd z siatkówki.
W ramach otwartych konkursów ofert dla NGO na realizację zadań publicznych środki zostały przeznaczone m.in. na prowadzanie klubu Senior+ „Pogodny Klubik” dla seniorów przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd, organizację zajęć z aerobiku dla mieszkańców naszej gminy przez Klub Kobiet Kreatywnych Gracja. Środki finansowe przeznaczono również na organizację wycieczek (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów, Klub Kobiet Kreatywnych Gracja) oraz Wakacje w siodle 2019 (Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów).
Ponadto Koło Pszczelarzy Skrzyszów zadba o edukację ekologiczną mieszkańców, Stowarzyszenie Mój Szynwałd zajmie się organizacją wydarzeń kulturalnych i wydaniem legend i opowieści a dla dzieci zostaną zorganizowane zajęcia z rękodzieła (Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej) oraz robotyki (Stowarzyszenie Mój Szynwałd).
Dotacje dla stowarzyszeń, klubów sportowych przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o sporcie, Programem Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opracowywanym na dany rok kalendarzowy.