Pages

Categories

SzukajRelacja z modułu „Rodzic w Internecie”

Relacja z modułu „Rodzic w Internecie”

by
2 kwietnia 2019
Aktualności, e-Xtra Kompetentni
No Comment

Moduł „Rodzic w Internecie” był tematem zajęć szkoleniowych z kompetencji cyfrowych w ramach projektu – „e-Xtra Kompetentni” w marcu bieżącego roku. W ramach niego swoje umiejętności doskonaliło kolejnych 36-ciu mieszkańców Gminy Skrzyszów. Zajęcia odbywały się w miejscowości Pogórska Wola oraz Skrzyszów. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z korzystaniem z podstawowych usług e-administracji, które są dedykowane rodzinom, tj. uzyskanie Karty Dużej Rodziny, złożenie wniosku Rodzina 500+ oraz 300+ z wykorzystaniem konta e-PUAP i profilu zaufanego itp. Uzyskali również informację jak skutecznie zabezpieczyć komputer aby zapewnić dziecku w nim bezpieczeństwo.
Wspomnieć należy, że Gmina na realizację projektu finansowe wsparcie w kwocie 127 019,27 zł pozyskała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.