Pages

Categories

SzukajZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

by
17 kwietnia 2019
e-Xtra Kompetentni, Zapytania ofertowe
No Comment

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu pn. Dostawa komputera stacjonarnego wraz z podstawowym wyposażeniem (monitor, myszka, klawiatura, system operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego) oraz drukarki kolorowej na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Prime Computers
Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15 A
50-229 Wrocław

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty