Pages

Categories

SzukajPodsumowanie działań w kwietniu – e-Xtra Kompetentni

Podsumowanie działań w kwietniu – e-Xtra Kompetentni

Kwiecień 2019 roku był ostatnim miesiącem, kiedy w tak licznym gronie zostały zrealizowane szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów. 24 osoby uczestniczyły w module „Moje finanse i transakcje w sieci”, które odbywały się w miejscowościach Skrzyszów oraz Szynwałd. Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Wszyscy potrafią wykorzystując sieć zarządzać własnym kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki i wiele innych. Kolejnych 12 osób brało udział w module „Działam w sieciach społecznościowych” w miejscowości Ładna. Uczestnicy nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczyli się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości w sieci. Ponadto wszyscy potrafią korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
Z każdym miesiącem szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem co bez wątpienia spowodowane jest działaniami promocyjnymi prowadzonymi na terenie całej gminy. Nie bez znaczenia są także głosy zadowolenia płynące od dotychczasowych uczestników projektu. Obecnie zostały już zapełnione wszystkie wolne miejsca.
Nadmienić należy, że Gmina na realizację projektu finansowe wsparcie w kwocie 127 019,27 zł pozyskała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.