Pages

Categories

SzukajRusza rekrutacja na zajęcia nauki jazdy na koniach dla dzieci

Rusza rekrutacja na zajęcia nauki jazdy na koniach dla dzieci

by
2 maja 2019
Najnowsze informacje
No Comment

REGULAMIN REKRUTACJI w projekcie pn. WAKACJE W SIODLE realizowanym przez Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów współfinansowanym z budżetu Gminy Skrzyszów
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Skrzyszów.
2. Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację warsztatów nauki jazdy na koniach dla 36 dzieci w wieku 9 do 16 lat.
3. W jednym turnusie może wziąć udział 12 osób w tym 4 osoby jeżdżące samodzielnie i 8 początkujących.
4. Warsztaty odbywać się będą w trzech terminach:
I turnus: 08.07.2019 do 15.07.2019
II turnus: 22.07.2019 do 27.07.2019
III turnus : 12.08.2019 r. do 17.08.2019 r.
5. Udział w projekcie jest dobrowolny i odpłatny. Całkowity koszt 800 zł, koszt z dofinansowaniem to 250 zł od osoby.
6. Informacje o projekcie zostały umieszczone na naszej stronie na facebooku , na stronie gminy oraz na plakatach informacyjnych rozwieszonych po terenie całej gminy.
7. Zgłoszenie drogą telefoniczną 881 031 761 lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia Rekrutacja przeprowadzona będzie na podstawie wywiadu zebranego przy zgłoszeniu. Informacje będą weryfikowane w trakcie rekrutacji.
8. Szczegółowe informacje udziela również koordynator projektu tel. 881 031 761
9. Rekrutacja prowadzona jest w dniach od 29.04.2019r. do 31.05.2019r.
10. Osoby, które zakwalifikują się na półkolonię zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie do 08.06.2018
11. Kryteria selekcji dla osób uczestniczących w projekcie:
a. Zamieszkiwanie na terenie gminy Skrzyszów (TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt)
b. Wiek uczestnika od 9 do16 lat (TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt)
c. Uczestnik korzystał z półkolonii z dofinansowaniem w latach ubiegłych (NIE – 1 pkt., TAK – 0 pkt.)
d. Kolejność zgłoszeń.
12. O przyjęciu na zajęcia decydować będzie suma uzyskanych punktów oraz kolejności wpływu zgłoszenia.
13. Warunkiem bezwzględnego uczestnictwa w projekcie będzie złożenie wypełnionej karty półkolonii, którą otrzyma każdy zakwalifikowany uczestnik, wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dla celów wyłącznie promujących wydarzenie.
14. Po zakończonej rekrutacji stworzona zostanie lista rankingowa.
15. Zostanie również utworzona lista rezerwowa uczestników/czek projektu.
16. W przypadku gdy uczestnik/czka zrezygnuje, na jego miejsce wejdzie osoba rezerwowa.
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach.
18. Na zajęcia obowiązuje odpowiedni do jazdy konnej strój (bryczesy lub zwykłe leginsy czy spodnie dresowe oraz obowiązkowo obuwie jeździeckie tzw. sztyblety czyli buty do kostki)
19. Uczestnik zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów
b. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.
20. Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze projektu.