Pages

Categories

Szukaj„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

„Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Spółdzielnia Socjalna Serwis
zaprasza osoby chętne do otrzymania wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie:
zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 20.05.2019 r. – 24.05.2019 r. w godzinach 9.00-15.00
w Biurach Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
ZAPRASZAMY OSOBY :
• bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
• zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
• w wieku od 15 do 29 lat.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do osób pozostających bez zatrudnienia, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Osoby ubiegające się o dotację powinny posiadać odpowiednie predyspozycje, tj. wykazywać się takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność.
Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Paulina Witek
Katarzyna Kornaus
Tel. 535 191 921
Tel. 574 084 886
e-mail: p.witek@spoldzielniaserwis.pl, k.kornaus@spoldzielniaserwis.pl
www.aktywizacjatarnow.pl