Pages

Categories

SzukajPowstaną nowe chodniki w Ładnej

Powstaną nowe chodniki w Ładnej

by
17 maja 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Gmina Skrzyszów 16.04.2019 r. zawarła umowę na kwotę 48 954 zł brutto, na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej DK94g Tarnów-Rzeszów w Ładnej. Nowe odcinki chodnika powstaną na następujących odcinkach: 80+600÷700 (w km) strona prawa, 81+800÷82+400 strona prawa i 81+160÷600 strona prawa. W związku z trwającymi pracami projektowymi zostało również podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na ograniczone zarządzanie odcinka drogi krajowej nr 94g w miejscowości Ładna, w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z budową chodnika przy drodze krajowej Nr 94g, na wyżej wymienionych odcinkach. Inwestorem robót budowlanych będzie po wykonaniu dokumentacji projektowej GDDKiA.

Załączniki:

1. Fot. Część graficzna z zakresem inwestycji.

zakres inwestycji

2. Uchwała 35.Nr III.35.2019 z 28.03.2019 r. w spr. zgody na projekt.