Pages

Categories

Szukaj„Małopolskie Centrum Rozwoju Aktywizacji Zawodowej”

„Małopolskie Centrum Rozwoju Aktywizacji Zawodowej”

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jest firmą, która realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich. W ramach projektu „Małopolskie Centrum Rozwoju Aktywizacji Zawodowej” pomożemy Ci zdobyć kompetencje niezbędne w zawodzie:
• Pracownika administracji biurowej
• Pracownika księgowości
• Magazyniera z obsługą wózka widłowego
• Spawacza MAG
• Opiekuna osób starszych
• Operatora CNC
• Kosmetyczki
Celem Naszych szkoleń jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika projektu z zakresu wykonywania standardowych czynności ww. zawodów.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
• osoby niepracujące, które mają ukończony 30 rok życia oraz zamieszkują teren województwa małopolskiego – WARUNEK KONIECZNY,
• osoby bezrobotne,
• osoby bierne zawodowe i poszukujące pracy,
• ponadto: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z niepełnosprawnością.
W ramach udziału w projekcie:
• odbędziesz bezpłatny kurs zawodowy dający kwalifikacje, za który otrzymasz stypendium szkoleniowe,
• spotkasz się z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem, którzy pomogą Ci sprecyzować Twoje plany zawodowe oraz nadać im kierunek,
• pomożemy Ci odbyć 3-miesięczny płatny staż zawodowy,
• zdobędziesz zatrudnienie.
Szkolenia, doradztwo zawodowe i fachowa opieka jest dla Ciebie CAŁKOWICIE ZA DARMO!
Czekamy właśnie na Ciebie!
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana – zapraszamy Cię do kontaktu tel. 881-500-075
Możesz odwiedzić Nas w biurze :
Hotel Tarnovia,
ul Kościuszki 10,
33-100 Tarnów.
Znajdziesz Nas pod adresem: http://www.malopolskiecentrumrozwoju.pl/