Pages

Categories

SzukajKompetencje cyfrowe – eXtra rozwinięte

Kompetencje cyfrowe – eXtra rozwinięte

by
30 maja 2019
Aktualności, e-Xtra Kompetentni
No Comment

Maj 2019 roku był ostatnim miesiącem, w którym organizowane były szkolenia w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”. Od grudnia 2018 roku do końca maja 2019 zostało łącznie przeszkolonych 228 osób. Największym zainteresowaniem cieszył się moduł: „Rodzic w Internecie”, w którym wzięło udział 96 osób. Zaraz po nim usytuował się moduł: „Moje finanse i transakcje w sieci”, w ramach którego swoje kompetencje cyfrowe podniosło 60 osób. Następnie wybierany był moduł: „Działam w sieciach społecznościowych”, w którym uczestniczyło 48 osób. Zarówno w module „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci” wzięło udział po 12 osób.

W sumie zorganizowanych zostało 19 szkoleń, w każdym uczestniczyło po 12 osób.

Wszyscy uczestnicy otrzymali niezbędne materiały dydaktyczne tj. teczkę z gumką, zeszyt, długopis i pendrive 16GB oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Niewątpliwie najwięcej wśród uczestników było kobiet – 188, a mężczyzn – 40.

Projekt skierowany był do osób w przedziale wiekowym od 25 do 74 lat. I tak ku naszemu zaskoczeniu największą grupę uczestników wyłoniono w kategorii wiekowej pomiędzy 44 a 64 rokiem życia. Nie zabrakło także osób starszych powyżej 65 lat, stanowili oni aż 13 % wszystkich uczestników.

W ramach projektu zostało zakupionych 36 szt. Laptopów 2w1 oraz jeden projektor. Powyższy sprzęt po zakończeniu projektu trafi do sześciu szkół znajdujących się na terenie Gminy Skrzyszów. Całość realizacji projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, które Gmina Skrzyszów w kwocie 127 019,27 zł pozyskała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego
i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu (instruktorom, firmie cateringowej).