Pages

Categories

SzukajInformacje o ofercie Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informacje o ofercie Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

by
24 czerwca 2019
Najnowsze informacje
No Comment

Szanowni Państwo, działając w imieniu Konsorcjum prowadzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęcamy do udziału w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski.
Zapraszamy:
podmioty ekonomii społecznej (w tym. m.in. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS), chcące rozwinąć swoją działalność o działalność odpłatną lub działalność gospodarczą, osoby fizyczne chcące założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES), jednostki samorządu terytorialnego chcące rozwijać ekonomię społeczną na swoim terenie poprzez: zwiększanie form powierzenia zadań publicznych PES, realizację społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, budowania partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przyjaznego otoczenia dla ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych z terenu subregionu tarnowskiego.
Obecnie prowadzimy działania związane m.in. z:
· Doradztwo kluczowe,
· Warsztaty tematyczne i seminaria dotyczące tematyki ekonomii społecznej,
· Doradztwo prawne dla grup inicjatywnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej,
· Udostępnianiem infrastruktury Inkubatora ekonomii społecznej,
· Audyty prawne / finansowe / marketingowe / biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej
· Wizyty studyjne
· Spotkania animacyjne, itp.
Szczegóły wsparcia w ramach poszczególnych subregionów znajdują się na stronach: www.es.malopolska.pl i  www.mowes.tozch.edu.pl po wybraniu odpowiedniego subregionu zgodnego z miejscem zamieszkania osoby fizycznej, chcącej uzyskać wsparcie w ramach w/w projektów lub siedzibą / filią / oddziałem podmiotu ubiegającego się o wsparcie.
Informujemy również, że od sierpnia 2019 roku Konsorcjum będzie realizowało nowe projekty, gdzie w ramach wsparcia będą oferowane również:
· Dotacje na utworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w wysokości około 21 tys. złotych na miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym wypłacanym miesięcznie w wysokości około 2 tys. złotych na każde miejsce pracy przez okres do 12 miesięcy,
· Granty do 10 tys. na rozwój ekonomii społecznej,
· Usługi księgowe, prawne, marketingowe,
· Doradztwo i szkolenia,
· Wiele innych atrakcyjnych form wsparcia dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów.
Zapraszamy do kontaktu:
· Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider Konsorcjum
ul. Garncarska 30, Chrzanów
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00
Tel. 32-645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl
· Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
ul. Dolnych Młynów 7/6, I piętro, Kraków
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00
Tel. 12-349-06-57
e-mail: biuro@mila.org.pl
www.mila.org.pl
· Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1, Rabka-Zdrój
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00
Tel. 18-26-77-739 w. 32
e-mail: poczta@frrr.pl
www.frrr.pl
· Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13 II Piętro, Tarnów
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9:00-15:00
Tel. 14-307-01-31
e-mail: a.sroka@fundacjatarnowskiego.pl
www.tcoptarnow.pl
· Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”
ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9:00-14:00
Tel. 781-651-201
e-mail: biuro.cumulus@gmail.com
www.cumulus.org.pl