Pages

Categories

Szukaj36 komputerów i projektor trafiły do Szkół Podstawowych z terenu gminy

36 komputerów i projektor trafiły do Szkół Podstawowych z terenu gminy

Wraz z końcem miesiąca czerwca zakończyła się realizacja projektu pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Skrzyszów”. W dniu 28 czerwca 2019 roku został oficjalnie przekazany sprzęt zakupiony w ramach projektu do sześciu szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Skrzyszów. Każda szkoła otrzymała po 6 sztuk laptopów 2w1 oraz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej dodatkowo otrzymała także projektor. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, które Gmina Skrzyszów w kwocie 127 019,27 zł pozyskała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.