Pages

Categories

SzukajDofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli

Dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli

by
12 lipca 2019
Najnowsze informacje
No Comment

We wtorek 9 lipca, w remizie OSP w Pogórskiej Woli odbyło się zebranie wiejskie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Wielkie Pole. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Skrzyszów, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót, radni sołectwa oraz pracownicy jednostki realizującej projekt. Licznie przybyli mieszkańcy, zostali poinformowani o bieżących sprawach związanych z budową oraz o możliwych, czasowych utrudnieniach związanych z pracami. Inspektor nadzoru inwestorskiego wyjaśnił pojawiające się wątpliwości techniczne, dyskutowano także nad potrzebami rozbudowy sieci kanalizacyjnej do nowo powstających budynków.
Obecni zostali poinformowani, że zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – Przysiółek Wielkie Pole” otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w kwocie 5 823 553,70 zł. Roboty budowlane prowadzone są przez firmę FUF Mat – Mat Krzysztof Mącior z Szynwałdu. Planowany termin ich zakończenia to 30.09.2020 r.

Loga (2)