Pages

Categories

SzukajNowe przejście dla pieszych w Pogórskiej Woli

Nowe przejście dla pieszych w Pogórskiej Woli

by
19 lipca 2019
Najnowsze informacje
No Comment

W związku z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378K, polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z droga gminną nr 203652K w miejscowości Pogórska Wola, na dz. 746/2”, dnia 9 lipca 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót, tj. Firmą Usługowo – Handlową IMPREST Krzysztof Kowal z Woli Rzędzińskiej.
W ramach inwestycji:
– przebudowana zostanie droga powiatowa 1378K, w celu wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 203652K w miejscowości Pogórska Wola, na dz. nr 746/2,
– przejście dla pieszych zostanie wyniesione o ok. 6 cm powyżej istniejącej niwelety, poprzez zmianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na brukowaną,
– wykonana zostanie przebudowa części drogi powiatowej, która polegać będzie na budowie odcinka chodnika o szer. 2,0 m i dł. 14 m, z włączeniem do drogi gminnej oraz poszerzeniem jezdni drogi powiatowej, odwodnieniem, oświetleniem oraz montażem aktywnego znaku drogowego

Wartość inwestycji wynosi blisko 108 500,00 zł brutto. Termin realizacji powyższego zadania przypada na 9.10.2019 roku.